Mgr. Marek Minarovič, DSc., MBA
Mgr. Marek Minarovič, DSc., MBA
marek@minarovic.eu
+421 915 825 294
Akreditovaný lektor podľa zákona 568/2009 Z.z
konzultant v oblasti metrológie
DKD, kalibrácia
MID Declaration of Conformity NLF
Interný audítor podľa ISO 19011: 2018
Systémy manažérstva BOZP podľa ISO 45001: 2018
Systémy manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2015
Systémy manažérstva environmentu podľa ISO 14001: 2015
Akreditovaný mediátor podľa zákona 420/2004 Z.z
Pracovná mediácia
Obchodná mediácia